Eikås Hytter & Hus

Hyttemarkedet er i stadig utvikling, og det er lite etterspørsel etter den tradisjonelle norske hytta uten naboer og moderne bekvemmeligheter. Hyttebyggerens ønsker har de senere årene gått mer mot høystandard fritidsboliger i større hyttefelt, og hyttene har ofte høyere standard enn mange hus. Hovedmarkedet vårt dreier seg derfor rundt den kvalitetsbevisste kunden som setter høye krav til det ferdige produktet. Dette gjelder for hele prosessen, fra materialvalg og design til tekniske løsninger og finish. 

Vår filosofi er, og har alltid vært, å levere hytter og hus i reisverkkonstruksjon av høyeste kvalitet og et ferdig produkt som er tilpasset kundens egne ønsker. Våre produkter er solid forankret i tradisjonell norsk byggeskikk, og alle våre modeller gjennomgår regelmessige oppgraderinger for å tilfredsstille kundenes stadig økende krav til kvalitet og komfort. Etter mange år har dette resultert i en lang serie attraktive hytter som er meget etterspurte i markedet.

Les mer i vår brosjyre fra 20-årsjubileet i 2018. 

Hvorfor velge oss?

Det er svært viktig for oss å levere produkter av god kvalitet, og som innfrir alle ønsker og krav kundene kommer med. Takket være et godt samarbeid med kundene over flere år har vi en god forståelse av markedet, og vi videreutvikler stadig våre hyttetyper slik at det passer til etterspørselen og trendene.

Vi ønsker å være en trygg partner som bidrar i alle fasene i byggeprosessen, fra forespørsel og salgsprosess og videre under byggefasen. Hovedsakelig produserer og leverer vi komplette byggesett, og konstruksjonen blir utført av dyktige lokale håndverkere vi har benyttet i årevis. For å sikre kvalitet i alle ledd har vi like stor fokus på kompetanse hos egne ansatte som hos våre underleverandører.

Det er viktig for oss å være et firma med god økonomi. Selskapet har hatt en jevn vekst i omsetning og resultat de siste årene, noe som gir deg som kunde en trygghet for at vi kan ta ansvar for våre forpliktelser, både ved levering og i garantitiden.

Hver enkelt modell skreddersys etter dine ønsker og behov. Vår viktigste oppgave er å gi deg de rådene og den oppfølgingen du forventer slik at hyttedrømmen blir en realitet. Ta kontakt så vi i felleskap kan finne den riktige løsningen for deg og dine!

Eikås Hytter & Hus AS innehar sentral godkjenning.


Les mer hos Direktoratet for byggkvalitet.

Historikk

Eikås Hytter & Hus AS startet i 1992 som et samarbeid mellom Asbjørn Buen og Eikås Sagbruk. To år senere ble samarbeidet avsluttet, men Eikås Sagbruk fortsatte å videreutvikle hyttekonseptet. Som et resultat av dette ble hyttevirksomheten raskt skilt ut i et eget datterselskap, og siden 1998 har firmaet vært et selvstendig selskap.

For å få en enda større tyngde hva angår store og eksklusive fritidsbygg valgte Eikås Hytter & Hus å inngå et nært samarbeid med Buen Storkås, og i 2002 ble bedriftene slått sammen.

Vi har hele veien lagt stor vekt på å gi kunden trygghet ved å ta ansvar for våre forpliktelser både ved levering og i garantitiden. Vi er stolte av å være en etterspurt kvalitetsleverandør i markedet!

 

Samarbeidspartnere

Eikås Hytter & Hus jobber kun med de beste i produksjonen og leveransen av hus og hytter. Mer informasjon finnes på den enkeltes hjemmeside.

Your browser is not compatible with this site. Please switch to a more recent browser like Chrome, Firefox or Edge!