Om oss

Eikås Hytter & Hus

Hyttemarkedet er i stadig utvikling. Den tradisjonelle norske hytta uten naboer og moderne bekvemmeligheter bygges ikke så ofte lenger. Hyttebyggerens ønsker har de senere år gått mot høystandard fritidsboliger i større hyttefelt. Slike hytter har ofte høyere standard enn mange hus.

Vår filosofi har alltid vært å levere hytter og hus i reisverkkonstruksjon av høyeste kvalitet, tilpasset kundens behov. Våre produkter er solid forankret i tradisjonell norsk byggeskikk som vi kombinerer med ønsket om høy komfort.

Hovedmarkedet er den kvalitetsbeviste kunden som setter høye krav til produktet. Det gjelder både design, materialvalg og tekniske løsninger. Vi ønsker å bidra i alle faser i byggeprosessen. Fra forespørsel, i salgsprosessen og videre under byggefasen. Like viktig er det også at en etter bygget er levert har et oppegående firma med god økonomi som kan stå inne for garantiforpliktelser. For å klare dette legger vi stor vekt på høy kompetanse hos våre ansatte. Vi er og helt avhengige av seriøse underleverandører.

Vi ønsker Dem velkommen som kunde. La oss sammen se på Deres prosjekt. Vår viktigste oppgave er å gi Dem den oppfølgingen de forventer slik at hyttedrømmen Deres blir en realitet.

Hvorfor velge oss?

Over årene har vi kontinuerlig videreutviklet våre hyttetyper og tilpasset dem våre kunders ønsker og krav, spesielt når det gjelder trivselsfaktor og kvalitet. Dette har, takket være et meget godt samarbeide med alle tidligere kunder, resultert i en lang serie attraktive hytter som er meget etterspurte i markedet.

Vi ønsker å bidra i alle faser i byggeprosessen. Fra forespørsel, i salgsprosessen og videre under byggefasen. Like viktig er det også at en etter at bygget er levert har et oppegående firma med god økonomi som kan stå inne for garantiforpliktelser.

For å klare dette legger vi stor vekt på høy kompetanse hos våre ansatte. Vi er og helt avhengige av seriøse underleverandører.

Selskapet har hatt en jevn vekst i omsetning og resultat.Vi  har en sunn økonomi med bra likviditet. Dette gir deg som kunde en trygghet for at vi kan ta ansvar for våre forpliktelser, både ved levering men og i garantitiden.

Hovedsakelig produserer og leverer vi komplette byggesett. Konstruksjonen blir vanligvis utført av dyktige lokale håndverkere, som vi har kjent og benyttet i årevis.

Vi ønsker deg velkommen som kunde. La oss sammen se på ditt prosjekt. Vår viktigste oppgave er å gi deg den oppfølgingen du forventer slik at hyttedrømmen din blir en realitet.

Eikås Hytter & Hus AS innehar sentral godkjenning. Se her om Direktorat for byggkvalitet,  Les mer

Ansvarsrett_logo_sort_liten

 

Historikk

Eikås Hytter og Hus AS  har sin opprinnelse fra et samarbeid mellom Asbjørn Buen og Eikås Sagbruk som startet 1992. I 1994 ble samarbeidet avsluttet, men Eikås Sagbruk fortsatte å videreutvikle hyttekonseptet. Som et resultat av dette ble hyttevirksomheten skilt ut i eget datterselskap.  Siden 1998 har firmaet vært et selvstendig selskap.

For å kunne stå enda sterkere, valgte Eikås Hytter og Hus å inngå et nært samarbeid med Buen Storkås. De to bedriftene ble slått sammen i 2002, for få en enda større tyngde hva angår større og mer eksklusive fritidsbygg.

Eikås Hytter og Hus legger stor vekt på å gi deg som kunde trygghet. Vi tar ansvar for våre forpliktelser både ved levering, men også i garantitiden.

 

Profil / logo

Her kan du laste ned logo