Vi søker salgskonsulent i Agder og omegn

Eikås Hytter og Hus AS er en leverandør av hytter og hus med høy fokus på god byggeskikk, service
og kvalitetsprodukter fra norske underleverandører. Målgruppen er den kvalitetsbevisste kunde. For å
klare dette legger vi stor vekt på høy kompetanse blant våre ansatte. Hovedkontoret ligger i Eiken, ca
4 mil fra Evje og 9 mil fra Kristiansand. Vi har og en visningshytte med salgskontor på Norsk
Hyttesenter, Hellerudsletta og to salgskontor på Kongsberg og Gol.

Eikås Hytter og Hus ble en del av Berge Sag Gruppen Januar 2021. Som et ledd i en strategisk
prosess ønsker vi å styrke vår tilstedeværelse i Agder og vil i samarbeid med Berge Sag også kunne
tilby et større utvalg Husmodeller som skal lanseres våren 2022.

Dine arbeidsoppgaver:

Din kompetanse:

Dine personlige egenskaper:

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 

Daglig leder Ole Dag Meland. Tlf. 907 69 982 – odm@eikas.no

Søknad med CV sendes til eikas@eikas.no eller til Eikås Hytter og Hus AS – 4596 Eiken innen 01.01.2022

For mer info om Eikås Hytter og Hus se www.eikas.no

Your browser is not compatible with this site. Please switch to a more recent browser like Chrome, Firefox or Edge!