Boligmessen i Sørlandshallen - Kristiansand 20. - 22. mars er utsatt

Boligmessen i Kristiansand 20. - 22. mars er utsatt grunnet anbefalinger fra norske helsemyndigheter.
Følg med på boligmesse.no for oppdatert informasjon om når Boligmesse kommer til din by.

Your browser is not compatible with this site. Please switch to a more recent browser like Chrome, Firefox or Edge!