Lokal godkjenning opphører

Lokal godkjenning for ansvarsrett opphører 1. januar 2016.  Fra nyttår skal foretakene i stedet sende en erklæring til kommunen om at de påtar seg ansvar i byggesaken. Samtidig skal den sentrale godkjenningsordningen styrkes.
Les mer her:  Lokal godkjenning opphører